Najłatwiej byłoby zaciągnąć pożyczkę na ten cel. Ale okazuje się, że MPWiK i nasze miasto nie są pożądanymi przez kredytodawców klientami. - W konsekwencji problemów majątkowych spółka nie ma zdolności kredytowej do samodzielnego pozyskania dodatkowych środków - wylicza Krzysztof Walczak, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadzorującego realizację unijnych projektów. - Dodatkowy kredyt MPWIK musiałby być zabezpieczony w formie poręczenia gminy Mysłowice. Przeprowadzona analiza finansowa gminy zwróciła uwagę na przekroczenie po roku 2008 przez wskaźnik obsługi długu ustawowego limitu 15 proc. dochodów budżetowych ogółem.

Część braków mogłaby pokryć preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW, resztę pieniędzy musiałaby wyłożyć gmina. - Jestem w trakcie zaawansowanych rozmów z NFOŚiGW. Jeżeli nie będzie dotacji, weźmiemy pożyczkę od tej instytucji - zapewnia Kumór. Według niego gmina podnosi kapitał zakładowy firmy, by udziały w niej były zabezpieczeniem pieniędzy.

O tym, że z budową kanalizacji będą problemy, było wiadomo już dawno. Przez wiele miesięcy nie można było rozstrzygnąć przetargów na wykonawstwo obydwu kontraktów. Kolejne przetargi unieważniano, ponieważ oferowane ceny zdecydowanie przewyższały kwoty zaplanowane na tę inwestycję. Przetarg na pierwszy kontrakt (na wykonanie prac w północnych dzielnicach miasta) udało się rozstrzygnąć dopiero za trzecim razem. Koszt tych robót wstępnie oszacowano na 7,1 mln euro. Tymczasem wykonawcy będzie trzeba zapłacić aż 15,1 mln euro, czyli o 112 proc. więcej niż zakładano.

Niewiele lepiej przedstawia się sytuacja w przypadku drugiego kontraktu, w ramach którego skanalizowane mają zostać południowe dzielnice Mysłowic. Ten zresztą, ze względu na dominującą zabudowę jednorodzinną i ukształtowanie terenu, jest uważany za zdecydowanie trudniejszy. Po trzech unieważnionych przetargach, władze MPWiK zdecydowały o możliwości składania ofert częściowych. Suma najtańszej oferty wyniosła 28,5 mln euro, czyli o 12,3 mln euro więcej niż zakładano. Na razie podpisano umowę na wykonanie jednego z pięciu planowanych odcinków w ramach tego kontraktu.