Sofijska Voda dzięki budowie instalacji do spalania biogazu i odzysku energii w położonej 20 km od stolicy oczyszczalni ścieków Kubratowo nie musi od tego czasu korzystać z usług elektrowni, a co najważniejsze metan produkowany w wyniku oczyszczania ścieków nie będzie trafiał do atmosfery. Metan ma o wiele większy wpływ na efekt cieplarniany od dwutlenku węgla. Spalając go oczyszczalnia będzie emitować dwutlenek węgla, który w kategoriach opłat za emisję jest tańszy od metanu i to znacznie, bo 1 tona metanu jest równa 20 tonom CO2. W praktyce spalając metan oczyszczalnia może sprzedać znaczną większość swoich limitów emisji innym przedsiębiorstwom lub organizacjom.

Holandia zgodziła się podpisując protokół z Kyoto do 2012 roku ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 6 proc., co w liczbach bezwzględnych oznacza spadek o 200 mln ton. Zarządzany przez EBOiR fundusz nie pierwszy raz pozyskuje limity w Bułgarii – dotychczas zakupiono prawa do emisji 2 mln ton dwutlenku węgla od 4 innych przedsiębiorstw, jednak umowa z Sofijską Vodą jest jak na razie największą pod względem ilości limitów.