Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 została poszerzona o dwa krakowskie przedsięwzięcia. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) realizować będzie, dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w latach 2008-2011, drugi etap projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie". Zakłada on rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Krakowa. Dofinansowanie projektu, którego szacunkowa wartość wynosi 63 mln euro, wyniesie ok. 35 mln euro.