Taka preumowa pozwala rozpocząć cały proces, czyli opracowanie projektów technicznych, ogłoszenie przetargów dla wykonawców – mówi Adam Jończyk, prezes PWiK. Modernizacja ma przebiegać wielokierunkowo. W grę wchodzi nie tylko rozbudowa oczyszczalni, ale także budowa kolektorów wraz ze zbiornikami retencyjnymi, pozwalających na likwidację otwartego rowu „Strzała” na odcinku od Sokołowskiej do oczyszczalni. Dodatkowo planuje się rewitalizację kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, która jest obecnie w kiepskim stanie. - Prace będą prowadzone metodą bezodkrywkową, która nie utrudni codziennego życia mieszkańcom Siedlec – zapowiada Adam Jończyk. W ramach rewitalizacji poprawi się około 21 kilometrów kanalizacji. Na te ambitne cele przedsiębiorstwo ma otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Władze spółki liczą, że będzie to około 60 procent inwestycji. - W listopadzie chcemy przystąpić do opracowania projektów, by w przyszłym roku zacząć inwestycję. Planowane jej zakończenie to rok 2011 – mówi prezes PWiK. Inwestycja będzie kosztowała około 25 mln euro.