Według szacunków organizatora, Międzynarodowych Targów Poznańskich, targi POLEKO 2007 będą większe od bardzo udanej poprzedniej edycji i zgromadzą ponad 1000 firm z około 20 krajów. Zamówiona przez wystawców powierzchnia ekspozycyjna na chwilę obecną jest o kilkanaście procent większa niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Podczas tych największych targów ekologicznych w Nowej Europie najlepsi polscy producenci i wielu zagranicznych liderów zaprezentuje najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska: najnowocześniejsze maszyny, urządzenia i technologie (w tym kilkadziesiąt produktów nowych na rynku). Oprócz Sektora Woda i ścieki” ekspozycja targów POLEKO obejmuje następujące sektory branżowe: Energia, energia odnawialna; Odpady i recykling; Utrzymanie czystości i porządku; Powietrze, hałas i wibracje; Aparatura kontrolno-pomiarowa. Każdemu z sektorów towarzyszyć będą liczne konferencje i inne atrakcyjne wydarzenia.

Targi POLEKO jako lider w regionie stanowią swoistą platformę spotkań kontrahentów ze wschodu i zachodu Europy. Tradycyjnie wydarzenie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony firm zagranicznych. Stałym elementem ekspozycji POLEKO są oficjalne wystąpienia narodowe organizowane pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych. Do tej pory zainteresowanie zorganizowaniem grupowych ekspozycji na POLEKO zgłosiły już: Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia i Szwajcaria.