Uzyskany certyfikat dotyczy wszystkich procedur, jakie obowiązują w firmie - od obiegu dokumentów i obsługi klienta po badanie i kontrolowanie dostarczanej wody. W najbliższym czasie wzmocni się również kontrola nad wszystkimi procedurami, co pozwoli na szybsze reagowanie w przypadku wykrycia problemów. Jest to szczególnie ważne w przypadku zgłaszania awarii – dzięki lepszej organizacji będą one mogły być szybciej usuwane.

Firma "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta Słupska. Średnio na dobę słupskie wodociągi dostarczają ponad 15 tysięcy metrów sześciennych wody, a oczyszczalnia należąca do spółki przerabia ponad 23 tys. m sześc. ścieków (oczyszczając je mechanicznie, chemicznie oraz biologicznie). Sieć wodociągowa ma długość ponad 256 kilometrów. W gotowości eksploatacyjnej jest 28 studni głębinowych pracujących przemiennie. Sieć kanalizacyjna, którą dostarczane są ścieki ma około 170 kilometrów.