Miejscowe władze stworzyły sztab kryzysowy, informujący m. in. mieszkańców o zagrożeniu, zalecono unikanie kąpieli i łowienia ryb w pobliżu oczyszczalni. Z Turcji sprowadzono specjalistów z dziedziny wodociągów i kanalizacji. Sposobem na ratowanie sytuacji okazało się przepompowanie pozostałych w zbiorniku ścieków do nowej oczyszczalni, która jest jeszcze w budowie (ma być ukończona za 3-4 miesiące). Udało się tego dokonać na początku zeszłego tygodnia. Z relacji mieszkańców i turystów wynika, że nie ma już widocznych skutków katastrofy. Nie było również doniesień o skażeniu plaż, odizolowano jedynie obszar w bliskim sąsiedztwie zbiornika.