Wynagrodzenie za wykonanie umowy ustalono w wysokości 27.005.475,65 euro brutto - podała spółka w środowym komunikacie."W ramach konsorcjum został ustalony następujący podział zakresu robót objętych kontraktem: Pol-Aqua - lider konsorcjum - wykonanie kompleksowe robót które stanowią w przybliżeniu 95 proc. całości kontraktu, a Sack Invent Poland wykonanie kompleksowe robót które stanowią w przybliżeniu 5 proc. całości kontraktu. Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na 24 miesiące od daty jej podpisania" - podano w komunikacie.