Jak potwierdził Mariusz Kucharski, prezes MPWiK w Lesznie, w najbliższych tygodniach podpisana zostanie umowa z władzami Lipna na dostawy wody. Zacznie ona obowiązywać od stycznia 2008 roku. Do tej pory wodę na terenie gminy Lipno dostarczał Zakład Usług Wodnych ze Wschowy. Tak jak dotychczas mieszkańcy gminy Lipno korzystać będą z tamtejszych ujęć wody.

Sieć wodociągowa i ujęcia wody są własnością gminy. MPWiK w Lesznie będzie je dzierżawiło i obsługiwało płacąc gminie za dzierżawę, zarabiać będzie natomiast na dostawie wody. Nie wiadomo jeszcze natomiast, ile mieszkańcy Lipna zapłacą za wodę od stycznia. Na razie trwa kalkulacja kosztów i opracowywanie taryf. Wiadomo tylko, że nowe ceny obowiązywać będą przez półtora roku. Rozmowy prowadzone z samorządem Rydzyny na temat nawiązania współpracy dotyczą przede wszystkim odbioru ścieków, gdyż pracująca na terenie gminy oczyszczalnia stanie się wkrótce za mała. Nieczystości miałyby trafiać do oczyszczalni w podleszczyńskim Henrykowie, która może przerobić na dobę 24 tysiące metrów sześciennych ścieków, a wykorzystywana jest w 60 procentach. Leszno natomiast należy do najlepiej skanalizowanych w Wielkopolsce. Tak zwany wskaźnik nasycenia siecią wynosi 98 procent, co oznacza, że tylko mieszkańcy pojedynczych ulic nie mają dostępu do kanalizacji.Od stycznia 2008 roku przybędzie wodociągom ponad 1650 klientów, bo tyle jest ich na terenie gminy Lipno. Tym samym liczba odbiorców usług przekroczy osiem tysięcy.