Zakres prac przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przebudową przyłączy oraz przebudową elementów pasa drogowego na osiedlu Koziołka w Zabrzu - Biskupicach.

Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na 24 miesiące od daty jej podpisania. Na mocy przedmiotowej umowy została udzielona gwarancja jakości na 36 miesięcy od wystawienia świadectwa wykonania robót.

Sack Invent Poland Spółka z o.o. prowadzi działalność od 1990 r. i specjalizuje się w budowie uzbrojenia inżynieryjnego terenu oraz w budowie i remontach zewnętrznych sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.