Projekt budżetu Rzeszowa na przyszły rok trafił już do biura rady miasta. Teraz prace nad budżetem rozpoczynają radni, którzy będą mogli wnosić swoje poprawki. Opracowany przez miasto projekt budżetu na 2008 r. ustala dochody miasta na poziomie ponad 576,8 mln zł, czyli o ponad 20 mln więcej niż tegoroczne prowizorium. Deficyt budżetowy ma wynieść 12,1 mln zł i zostanie pokryty z pożyczek i emisji papierów wartościowych.

Na wydatki zaplanowane na przyszły rok miasto planuje przeznaczyć ponad 125 mln zł. Najdroższą inwestycją związaną z drogami są ekrany dźwiękochłonne. Inwestycja wybudowania ekranów przy niedawno przebudowanej obwodnicy południowej będzie kosztowała prawie 15 mln zł.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska miasto proponuje wydać 43,4 mln zł. Największą część pieniędzy pochłonie realizowany w Rzeszowie program poprawy jakości wody pitnej, na który w budżecie rezerwuje się ponad 31 mln zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć komunalnych będą między innymi:
- budowa kanalizacji do ul. Rejtana wraz z dojazdem od ul. gen. Kustronia (1,3 mln zł) oraz
- kanalizacja sanitarna i deszczowa na ul. Zawiszy (1,1 mln zł).