Mieszkańcy dwóch dzielnic Bielska-Białej, Hałcnowa i Lipnika, już od lat starali się o budowę kanalizacji. Tworzyli komitety społeczne, zbierali podpisy, wysyłali pisma, a wszystko po to by nie czuć w powietrzu zapachu ścieków, gdy niektórzy opróżniali przydomowe szamba. Odwlekana z braku pieniędzy inwestycja rozpoczęła się wreszcie wiosną zeszłego roku. Obecnie projekt jest już ukończony. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się zbudować 60 km kanalizacji, którą ścieki popłyną prosto do oczyszczalni. Skorzysta z niej co najmniej 5 tys. osób. Zyska nie tylko środowisko naturalne, ale także mieszkańcy, którym spadną koszty wywozu ścieków.

Inwestycja kosztowała prawie 40 mln zł, a znaczna część pieniędzy pochodziła z Unii Europejskiej. Do końca przyszłego roku wodociągowa spółka Aqua chce zakończyć przyłączanie do kanalizacji poszczególnych domów. Mieszkańcy mogą liczyć na specjalne dotacje z miasta oraz preferencyjne kredyty załatwione przez spółkę, na przyłącza, za które będą musieli zapłacić sami.

Aby całe miasto zostało skanalizowane, trzeba jeszcze zbudować sieć w Komorowicach, Kamienicy, Starym Bielsku i Olszówce. Warte 130 mln zł prace Aqua planuje zakończyć do 2010 roku.