Celem zadania było zwiększenie niezawodności technologicznej poprzez uzyskanie powtarzalności efektu oczyszczania oraz zwiększenie usuwania zawiesiny, azotu i fosforu na odpływie do odbiornika – rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko, a tym samym spełnienie coraz bardziej restrykcyjnych norm i dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska.

Oczyszczalnia Ścieków w Dzigorzewie została wybudowana w 1998 roku. W tamtych latach była nowoczesną, zautomatyzowaną oczyszczalnią spełniającą wymagane przepisami parametry. Po prawie 10-ciu latach eksploatacji powstała konieczność zmodernizowania funkcjonujących ciągów technologicznych. Na przełomie 2005/2006r. została opracowana koncepcja kompleksowej, dwuetapowej modernizacji. Realizacja stacji filtrów dyskowych stanowiących IV stopień oczyszczania ścieków stanowi pierwszy, najbardziej kosztowny etap. Jest to pierwsze w Polsce zastosowanie technologii DynaDisc i wymagało szczegółowej analizy zespołu konsultantów d/s środowiska, ekspertów WFOŚiGW w Łodzi oraz doboru parametrów technologii przez producenta Nordic Water Products AB Sweden. Filtry DynaDisc to mikrosita składające się z dobranej ilości tarcz z tkaniną filtrującą: Polyester (PE) 18 µm, wykonane ze stali nierdzewnej i materiałów syntetycznych, sterowane systemem automatyki przemysłowej, usytuowane w pobliżu kaskady na kanale odpływowym ścieków oczyszczonych.