Projekt "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie" obejmował remont starego, grożącego katastrofą ekologiczną obiektu oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Otwarta 18 października oczyszczalnia jest bezpieczna dla środowiska i mniej uciążliwa dla mieszkańców. Wartość projektu to suma rzędu 38 mln złotych, z czego 65 procent zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - Działania 1.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). System ten polega na przekazywaniu środków na zasadzie refundacji, a więc dopiero po wykonaniu inwestycji. Gmina Kościerzyna otrzymała środki na prefinansowanie inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego.