Umowa dotyczy budowy infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej i drogowej, budowy centrum handlowego i budowy parku technologicznego.

"W przypadku podjęcia decyzji o realizacji ww. inwestycji przez spółki z grupy kapitałowej Polnord w terminie 3 lat od dnia podpisania przedmiotowego porozumienia do P.R.I. Pol-Aqua zostanie złożone zaproszenie do złożenia oferty. Polnord zobowiązał się, iż realizacja ww. inwestycji zostanie powierzona P.R.I. Pol-Aqua, jednakże wyłącznie na zasadach rynkowych" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że warunek rynkowości uznawać się będzie za zachowany, jeżeli cena wynikająca z oferty złożonej przez P.R.I. Pol-Aqua nie będzie wyższa od średniej ceny z wszystkich ofert dotyczących realizacji danej inwestycji, złożonych w przetargu organizowanym przez spółki z grupy kapitałowej Polnord.

"P.R.I. Pol-Aqua zobowiązała się składać oferty na wykonawstwo wszystkich ww. inwestycji lub ich części, a w przypadku powierzenia takiej realizacji, do zorganizowania i dostosowania możliwości wykonawczych do realizacji ww. zamówień w pierwszej kolejności.

Ponadto P.R.I. Pol-Aqua zobowiązała się, że w okresie obowiązywania porozumienia będzie utrzymywała właściwy potencjał wykonawczy, umożliwiający złożenie spółkom z Grupy Kapitałowej Polnord ofert na wykonawstwo ww. inwestycji i ich realizację z najwyższą starannością" - czytamy dalej.