Kanalizację oraz oczyszczalnię ścieków w Zawodziu wykonywała pierwotnie spółka Hydrobudowa-6. Niestety pod koniec ubiegłego roku firma zeszła z placu budowy - powodem była wysokość zapłaty za wykonane prace. Jak udało się dowiedzieć dziennikarzom „Dziennika Zachodniego”, od kilku tygodni miasto negocjuje z H-6 ugodę. Prawdopodobnie spółka dokończy przebudowę oczyszczalni. Porozumienie jest także bliskie w sprawie roszczeń finansowych obu stron odnośnie wykonanych przez H-6 prac na ul. Warszawskiej i pobliskich ulicach.

Do wykonania pozostało ponad 2,8 km sieci kanalizacyjnej, z 7 km, które obejmuje kontrakt. Dokończenie przebudowy kanalizacji w śródmieściu będzie kosztować prawie 12 mln euro, a całość prac - około 50 mln euro. Z tego 20,6 mln euro pochodzi z Funduszu Spójności.