Wybór "Eko-Lidera Funduszu Spójności", edycja 2007, zorganizował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z Ministerstwem Środowiska. Dotyczy on wszystkich 86 wnioskodawców i beneficjentów unijnego Funduszu Spójności. Białostocki projekt otrzymał Pierwsze Wyróżnienie w grupie przedsięwzięć FS z lat 2000-2003, zatwierdzonych do programu ISPA.

Jak informuje NFOŚiGW, nagrody i wyróżnienia w tej dziedzinie zostały przyznane po raz pierwszy.Konkurs ma na celu:- popularyzację efektywnych systemowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony atmosfery;