RPWiK zaopatruje w wodę mieszkańców Katowic, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Imielina i Chełmu Śląskiego. Z trzech miast, oprócz Imielina i Chełmu Śląskiego oraz znacznej części Mysłowic, RPWiK odprowadza i oczyszcza ścieki trafiające do 10 oczyszczalni. Firma administruje siecią wodociągową długości blisko 1300 km i kanalizacyjną długości 590 km. Co roku modernizowanych jest ok. 50 km sieci. Część rur wymienianych jest z powodu szkód górniczych. Firma obsługuje 35 tys. budynków, w których mieszka ponad pół miliona osób. Do tego dochodzi około 4 tys. odbiorców przemysłowych.