Już na etapie przygotowywania całego projektu wzbudzał on wątpliwości ze względu na koszty, które miały wynieść w sumie 110 mln zł przy dofinansowaniu z UE na poziomie 70 proc. Teraz okazało się, że brakuje 21,6 mln zł. Na szczęście w przetargach na inne zadania udało się uzyskać ceny niższe niż zakładał wstępny kosztorys. Pozwoli to na pewne oszczędności, ale niewystarczające na sfinansowanie oczyszczalni.