Inwestycja ta obejmuje budowę ok. 73 km sieci wodociągowej i nowej stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę i modernizację 4 stacji uzdatniania. W dziedzinie kanalizacji sanitarnej wybudowanych będzie 139 km sieci kanalizacyjnej oraz 23 przepompownie ścieków i modernizacja jednej, a także przebudowa i renowacja kolektorów i kanałów. W zakresie oczyszczania ścieków planuje się rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków „Dębogórze”, renowację i uszczelnienie 2,2 km kolektora odpływowego z oczyszczalni oraz budowę morskiego odcinka kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki w głąb Zatoki Puckiej.

Jako priorytetowe zadanie na terenie miasta Gdyni realizowana jest budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino. Firma Budimex Dromex S.A. Oddział Budownictwa Ekologicznego w Olsztynie, która jest wykonawcą, wybuduje łącznie 36 025 m sieci, które umożliwią ok. 40 000 mieszkańcom tego terenu podłączenie się do systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. Inwestycja ta przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na obszarze określanym jako Gdynia Zachód. Teren ten o powierzchni ok. 300 ha usytuowany jest pomiędzy osiedlami Chwarzno a Wiczlino między obwodnicą Trójmiejską a zachodnimi obrzeżami Wiczlina.