Przedstawiciele Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, bo to on jest dysponentem pieniędzy, które na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej przyznał europejski Fundusz Spójności, podpisali kontrakt z koszalińskim Eko Wodrolem na budowę m. in. 64 km sieci wodociągowej, 49 km sieci kanalizacyjnej, kilkudziesięciu przepompowni i kilku stacji uzdatniania wody. Prace warte są prawe 12 mln euro. To ponad 40 milionów złotych. Kolejne kontrakty zostały podpisane na roboty w gminie Biesiekierz. Ma tam być wybudowanych 23 km sieci wodociągowej i 70 km sieci kanalizacyjnej. Zlikwidowana ma zostać oczyszczalnia ścieków, a kilka dotychczasowych stacji uzdatniania wody zostanie zmodernizowanych.

Prace mają zostać zakończone w 2010 roku. Do 31 grudnia 2007 roku Związek musiał się rozliczyć ze wszystkich faktur i umów. W przeciwnym razie musiałby oddać to, co dostał. Motywacja, by dotrzymać wyznaczonych terminów, była więc bardzo duża. Do końca 2007 roku podpisano 22 z 32 kontraktów na prace. Roboty już trwają m. in. w okolicach Połczyna Zdroju.