Rok 2007 był pracowity - zakończono pięć z 12 kontraktów na roboty w ramach "Programu poprawy jakości wody w Szczecinie".

Działa już nowa stacja filtracji wody z Miedwia, powstała też nowa - ponad 11-kilometrowa - magistrala doprowadzająca wodę z tejże stacji do Szczecina, tzw. nowa miedwianka. Zbudowano nowy rurociąg obsługujący Warszewo i Mścięcino. Efekt: minionego lata po raz pierwszy ZWiK nie miał sygnałów o braku wody w mieszkaniach północnych dzielnic miasta.

Kierowcy najbardziej narzekali na kontrakt związany z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej lewobrzeżnego Szczecina. Realizuje go konsorcjum, na którego czele stoi poznańska Hydrobudowa-9. Ta najbardziej uciążliwa inwestycja ma w "Programie" nadany numer 13.