Zakład posiada dwa reaktory biologiczne, kolektor sanitarny i grawitacyjny oraz nowoczesną zlewnię ścieków. Obsłuży pond 700 mieszkańców Siedlic i pobliskiego Rekowa, a w niedalekiej przyszłości także Czarkowa i Borkowa Wielkiego. Gmina wybudowała też studzienki, do których będą podłączać się mieszkańcy chętni do korzystania z usług oczyszczalni.

Niewątpliwym mankamentem nowoczesnej inwestycji jest konieczność tłoczenia oczyszczonych już ścieków do pobliskiej rzeczki Golanica. Sęk w tym, że ciek jest oddalony od zakładu o ponad 2 kilometry.