Umowa dotyczy "Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Żywcu" w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie". Termin realizacji umowy określony został na luty 2010 roku.