Na Starych Tychach jest to właściwie raczej modernizacja istniejącej kanalizacji niż budowanie od zera. Dotąd istniała tu kanalizacja ogólnospławna i to jeszcze w bardzo złym stanie technicznym, skutkiem czego było przedostawanie się ścieków do środowiska naturalnego oraz zatapianie piwnic podczas roztopów i obfitych deszczów. Te problemy powinny zniknąć. Nowa sieć kanalizacyjna będzie rozdzielona na sanitarną i deszczową.