Jak poinformował Radosław Torzyński, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego budowa kolektora deszczowego w ul. Prądzyńskiego jest szansą na realne przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i usprawnienie odbioru wód opadowych w mieście. Istotnym elementem w tej kwestii była min. właśnie decyzja o wybudowaniu kolektora deszczowego w ul. Prądzyńskiego. Kolektor Zacharzewski ma liczyć 511 metrów. Prace na Kolektorze potrwają od 01.03.2008r. do 01.08.2008r.