Jak zapewnia Zbigniew Gieleciak, pełnomocnik prezydenta ds. projektu Gospodarka ściekowa w Tychach, ulice będą kanalizowane małymi odcinkami, by umożliwić mieszkańcom swobodne korzystanie z jezdni. Z ruchu wyłączane będą tylko te odcinki, gdzie będzie to konieczne i tylko na czas niezbędny do ułożenia fragmentu kanalizacji.

Na Starych Tychach ma miejsce modernizacja istniejącej kanalizacji, a nie budowanie od zera. Dotąd istniała tu kanalizacja ogólnospławna i to jeszcze w bardzo złym stanie technicznym, skutkiem czego ścieki przedostawały się do środowiska naturalnego oraz dochodziło do zatapiania piwnic podczas roztopów i obfitych deszczów. Te problemy powinny zniknąć. Nowa sieć kanalizacyjna będzie rozdzielona na sanitarną i deszczową.