Zakład Wodociągu Północnego (ZWPn) jest najmłodszym wodociągiem zaopatrującym Warszawę w wodę. Obecnie jego produkcja pokrywa ok. 30 % zapotrzebowania na wodę stolicy. Aby poprawić jakość uzdatnianej wody MPWiK przygotowało szereg inwestycji, które wpłyną na zdecydowaną poprawę jakości dostarczanej wody, w tym smaku i zapachu. Realizacja inwestycji stanowi trzon Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” Faza II, współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności na poziomie 62 % kosztów kwalifikowanych.

Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego jest drugą w tym zakresie realizowaną inwestycją z wykorzystaniem środków unijnych. Zakres prac przewidzianych dla tego zadania obejmuje wprowadzenie procesu flotacji ciśnieniowej, jako wstępnego uzdatniania wody. Umowa nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie projektów wykonawczych, wykonanie robót łącznie z rozruchem i uruchomieniem procesu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Umowa, wg złożonej oferty na kwotę 29 760 570,5 Euro netto, została podpisana z Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

• MOSTOSTAL Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa,
• SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa,
• ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 25, 04-247 Warszawa.