Strony ustaliły, iż umowa zostanie ukończona w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r.
Spółka podała, że Hydrobudowa Polska wykona i będzie odpowiedzialna za 50% prac, Hydrobudowa 9 PI-B za 25%, a PBG za także za 25%. Umowa jest kolejną w ramach realizowanego na terenie miasta Bytom projektu. Wcześniejszą zawarto na kwotę 7.980.000 euro netto w 2006 roku.