Dzięki inwestycji, która pochłonęła blisko 2,3 miliona złotych, woda w dużym zbiorniku będzie czystsza, a tafla wody wyższa nawet o dwa metry. Na sfinansowanie ostatniego etapu spółka MZZ pozyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 430 tysięcy złotych.

Prace budowlane poprzedziły badania i ekspertyzy geologiczne. W połowie 2006 roku wykonano prace geologiczne, które polegały na odwierceniu 10 studni o głębokości od 27 do 46 metrów. Studnie po lewej i prawej stronie zbiornika zostały spięte rurociągiem tłocznym. W kolejnym etapie pobudowano przelew odcinający duży zbiornik od małego. Koszt tego etapu to ok. 1 450 tys. zł.

Zbiornik retencyjny ma pojemność tysiąca metrów sześciennych, do niego trafiać będzie spiętrzona woda z Ołoboku. Rurociągiem tłocznym o długości około 400 metrów woda trafia do małego zbiornika, następnie infiltrowana, poprzez pokłady geologiczne, za pomocą systemu studni będzie tłoczona do dużego zbiornika.