Czajka ma za 37 miesięcy oczyszczać ścieki z dwóch trzecich miasta – będzie kosztowała blisko 2 mld zł. Podpisana umowa MPWiK z konsorcjum Warbud-WTE-Kruger-Veolia opiewa na 1,151 mld zł i 200 mln euro (netto). Z tego ok. 1 mld zł może zwrócić UE, pod warunkiem, że inwestycję uda się zrealizować w terminie. A to mało realne, co przyznaje nieoficjalnie wielu specjalistów od budowy tego typu obiektów. Grzegorz Maj dyrektor Warbudu zapewnił, że firma będzie się starała dotrzymać terminu.