Decyzję o wyborze wykonawcy - po wcześniejszych konsultacjach z Jarosławem Kaźmierczakiem, wójtem gminy Sieradz i Krzysztofem Grabowskim, prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Sieradzu – ogłosił na konferencji prasowej prezydent Jacek Walczak. Do przetargu przystąpiło jedenaście firm. Najtańszą (33 mln zł) odrzucono, bo oferent nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów. Propozycja z Rzeszowa była drugą w kolejności pod względem ceny. Najdroższa opiewała na 72 mln zł. Wygrała oferta opiewająca na 43,8 mln zł.

Wybór oferty INSTALBUDU możliwy był dzięki akceptacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) w Warszawie na delegowanie praw i obowiązków z Miasta Sieradz na spółkę MPWiK. Dzięki temu pojawiła się możliwość odliczenia 22% podatku VAT. W efekcie zamiast 36 mln zł zabezpieczonych w budżecie miasta na ten kontrakt, można było na niego przeznaczyć blisko 44 mln zł. Bez akceptacji NFOSiGW miasto musiałoby zwiększyć o kilka milionów wydatki na ten cel lub unieważnić przetarg, a co za tym idzie stracić kolejne miesiące.