Już wczoraj robotnicy rozpoczęli przygotowania do wybudowania dwóch podziemnych zbiorników, dzięki którym ścieki z Zaspy, Żabianki, Przymorza i Sopotu będą mogły bez problemu popłynąć do przepompowni Ołowianka, a stamtąd bezpośrednio do Oczyszczalni Wschód.

Począwszy od 2005 roku, GIWK realizuje Gdański Projekt Wodno-Ściekowy, jeden z największych tego typu projektów w Polsce. Jego główne cele to rozbudowa oczyszczalni Wschód, likwidacja oczyszczalni Zaspa, budowa nowych wodociągów i stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnych, zwłaszcza w dzielnicach, gdzie do tej pory jej nie było (Olszynka, Barniewice, Lipce i inne). Inwestycje zakończą się w 2010 roku i mogą pochłonąć nawet 900 mln zł.