Plany zawierają rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w gminach powiatu. Wartość projektu szacuje się na ok. 100 mln zł. Na jego realizację z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można pozyskać kwotę ok. 65 mln zł. Pozostałe środki mają pochodzić od uczestników projektu, czyli od gmin z terenu powiatu, spółki WiK, która będzie odpowiadać za przeprowadzenie całej inwestycji oraz z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wniosek z kompletem dokumentacji ma zostać złożony w 2009 roku. W najbliższym czasie kwestia przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji będzie omawiana przez rady gmin.