Koszt wszystkich prac na terenie gminy jest wyceniany na 8,8 mln zł. Oprócz dotacji i pożyczek z WFOŚiGW pieniądze pochodzą z budżetu gminy. Pierwsze środki z wrocławskiego Funduszu zostaną wypłacone jeszcze w tym miesiącu. Kanalizacyjne rury zostaną położone do końca września tego roku w trzech wsiach na terenie gminy Wołów. Prace już ruszyły w Mojęcicach i Pełczynie. Od marca rozpoczną się w Starym Wołowie. Samorządowcy zapowiadają, że powstanie sieć kanalizacyjna o długości 23 km, a także prawie 3,5 km przyłączy. Z kanalizacji skorzysta ok. 2 tys. osób. Do tej pory mieszkańcy użytkują nierzadko przestarzałe i nieszczelne szamba, z których zanieczyszczenia trafiają do gleby i wód powierzchniowych a stamtąd do rzeki Odry. - Do 2010 r., zgodnie z zapisami w Traktacie Akcesyjnym z UE, musimy zastąpić szamba kanalizacyjnymi rurami - przypomina Ewa Mańkowska, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.Fundusz w latach 1999-2005 wsparł finansowo na Dolnym Śląsku budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości prawie 2 tys. km.