W ubiegłym roku specjaliści od kanalizacji zabrali się do tego zadania. Wtedy między innymi przygotowano studnie przy ul. Mickiewicza. Prace przeciągnęły się właściwie z jednego tylko powodu. Pod jezdnią al. Hallera przeciskano rurę, która ma przepompowywać ścieki do kolektora, jednak operacja nie powiodła się za pierwszym razem. Powodem tej sytuacji była źle oznaczona na mapie geodezyjnej głębokość studni, do której się przebijali.

Aby uniknąć podobnej sytuacji prace będą prowadzone w otwartym wykopie i będą one wykonywane przed modernizacją skrzyżowania. Pierwotnie budowa obu studni zaplanowana była dopiero na ostatni kwartał tego roku. Jednak dzięki porozumieniu, jakie w ubiegłym tygodniu zawarły władze Gdańska z GIWK oraz z wykonawcami prac - Doraco, Hydrobudową SA i Infrą SA, roboty mogą się rozpocząć jeszcze przed remontem torowiska oraz skrzyżowania.

Począwszy od 2005 roku, GIWK realizuje Gdański Projekt Wodno-Ściekowy, jeden z największych tego typu projektów w Polsce. Jego główne cele to rozbudowa oczyszczalni Wschód, likwidacja oczyszczalni Zaspa, budowa nowych wodociągów i stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnych, zwłaszcza w dzielnicach, gdzie do tej pory jej nie było (Olszynka, Barniewice, Lipce i inne). Inwestycje zakończą się w 2010 roku i mogą pochłonąć nawet 900 mln zł.