Celem przedsięwzięcia jest poprawa sytuacji w sektorze oczyszczania ścieków Gmin: Wałbrzych, Boguszów – Gorce, Świebodzice, Walim, Szczawno – Zdrój, Jedlina Zdrój, Głuszyca oraz Czarny Bór. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej, renowację kanalizacji istniejącej oraz rozbudowę i modernizację trzech oczyszczalni ścieków. Projekt „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” współfinansowany jest przez Unię Europejską. Przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii. Wartość Projektu wynosi 83 814 055 euro. Dotacja z Funduszu Spójności to ponad 34 miliony euro.

W ramach realizacji kontraktu nr 1 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach” zostanie zaprojektowana i dokonana modernizacja istniejących oraz budowa nowych obiektów gospodarki ściekowej i osadowej. Kontrakt nr 2 „Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce” dotyczy działań związanych z oczyszczalnią ścieków Boguszów – Gorce. Są one głównie skoncentrowane na wzroście wydajności oczyszczania mechanicznego i biologicznego i polepszeniu linii do przetwarzania osadu poprzez zainstalowanie stacji odwadniania osadu, grawitacyjnego zagęszczania osadu i zbiornika do zagęszczonego osadu. Przedmiotem kontraktu nr 3 „Budowa sieci kanalizacyjnej – etap I” jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w gminach: Boguszów – Gorce, Świebodzice oraz Wałbrzych.