Termin przywrócenia poprzedniej, stałej organizacji na tym fragmencie ulicy Krakowskiej przewidywany jest na początek marca.