To główna faza projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie", w ramach której wykonane zostaną również sieci wodno-kanalizacyjne. Kontrakty ze zwycięzcami przetargów podpisał Związek Międzygminny ds. Ekologii, koordynator projektu.

Rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Cięcinie (14,2 mln złotych) zajmie się Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony środowiska Ekolar SA z Piły. Inwestycja figuruje na liście kluczowych przedsięwzięć ekologicznych kraju, dofinansowana z pieniędzy unijnych. Pierwsza faza to unowocześnienie i powiększenie obu oczyszczalni, łączna długość sieci kanalizacyjnej na Żywiecczyźnie będzie mieć aż 800 km, przybędzie też ponad 100 km sieci wodociągowej.

Powstanie też 181 przepompowni ścieków i siedem pompowni wody, uszczelnione zostanie 20 km kanalizacji i 10 km rur z wodą w Żywcu. Zarządzanie gospodarką ściekową na Żywiecczyźnie będzie miało już za kilka lat europejski wymiar.