W Kujawsko-Pomorskim działają 232 spółki wodne, które zrzeszają głównie użytkowników rolnych. Ich zadaniem jest zapobieganie powodziom poprzez utrzymanie sieci melioracyjnej. Zarząd województwa postanowił przeznaczyć milion złotych na wspieranie działań spółek. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć wszystkie spółki wodne z Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowane zostaną wydatki związane m.in. z zakupem materiałów i usług.