To spółka komunalna gminy Białystok, której głównym zadaniem jest zaopatrzenie w wodę aglomeracji białostockiej. Projekt, którego realizacja w latach 2002-2008 kosztowała ponad 18 mln euro, w dużej części był finansowany z funduszy unijnych. Na przełomie lat 2001-2002 projekt "Poprawa jakości wody w Białymstoku" został zakwalifikowany do finansowego wsparcia z unijnego funduszu przedakcesyjnego ISPA. Po wejściu Polski do Wspólnoty zobowiązania ISPY przejął unijny Fundusz Spójności.

Beneficjentem projektu był Urząd Miasta Białystok, zaś realizacja - od początku do końca - należała do Wodociągów Białostockich. Całkowity koszt wynosił 18,3 mln euro, z czego unijna dotacja pokryła 56 proc. (10,2 mln euro).