Inwestycja ta jest ważna nie tylko dla mieszkańców, ale także wczasowiczów i sąsiadów z zachodniej części gminy Władysławowo. Obie wsie leżą bowiem w pobliżu bardzo popularnych turystycznych miejscowości: Karwi i Jastrzębiej Góry. A nieczystości, które nie zawsze trafiały do zbiorników wozów asenizacyjnych, mogły zagrozić wodom Bałtyku.

Jeszcze w tym roku inwestycja ma zostać ukończona. W sumie położonych zostanie 24 kilometry kanalizacji oraz powstanie pięć przepompowni. To inwestycja dla ponad 4 tys. mieszkańców.

Całe przedsięwzięcie ma kosztować 12,6 miliona zł - wylicza wójt Puszkarczuk. Wkład własny to 3,6 mln zł. Pozostałe 9 mln zł gmina uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Ekofunduszu. Te pieniądze w dużej części są umarzalne.
Skanalizowanie Łebcza i Strzelna to także szansa na turystyczny rozwój dla tych miejscowości.