Sieć kanalizacyjna w Zakrzewie ma ponad 8 tys. metrów (5 tys. metrów ma kanalizacja grawitacyjna, a 3 tys. tłoczna), ponad 150 przyłączy, trzy przepompownie ścieków oraz trzy przydomowe pompownie ścieków. Do jej budowy wykorzystano bezpieczne dla zdrowia rury kamionkowe i PCV. Kanalizacja została wybudowana przez wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "KANBUD" Sp. z o.o. z Cielczy. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom, jakie Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, udało się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kosztach budowy, które w całości wyniosły 4,7 mln zł, partycypowała także Gmina Jarocin oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie.