Wsparcie z unijnego budżetu dostało trzy razy mniej mikroprzedsiębiorstw, niż planowano. Za to długość wybudowanych wodociągów i kanalizacji jest niemal sześć razy większa od zakładanej.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało ostatnio dane dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych na lata 2004 – 2006. Różnią się one znacznie od założeń przygotowanych przez rząd jeszcze w 2003 r.Przykładowo, dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych miało powstać ok. 414 km, a wybudowaliśmy lub wyremontowaliśmy 2480 km. Podobnie z długością wodociągów: miało być 385 km, a są 2262 kilometry.