Pierwszy kontrakt to „Odprowadzanie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wody „Las Gdański” i „Czyżkówko” oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy”. Realizacja tego zadania umożliwi przede wszystkim ochronę ujęć wody „Las Gdański” i „Czyżkówko” oraz ochronę rzek poprzez wyeliminowanie negatywnego, niekontrolowanego spływu wód deszczowych do Brdy i Wisły. W ramach tego zadania zaplanowano m.in. zaprojektowanie oraz budowę około 75 km grawitacyjnych kanałów deszczowych, 5 przepompowni sieciowych wód deszczowych i 9 zbiorników retencyjnych.

Drugi kontrakt – „Likwidacja oczyszczalni “Osowa Góra”i przerzut ścieków do kolektora A” – umożliwi między innymi ochronę wód Kanału Bydgoskiego. Ścieki ze zlewni oczyszczalni „Osowa Góra” skierowane zostaną do kolektora „A”, leżącego w zlewni oczyszczalni ścieków „Kapuściska”.

Prace w ramach tych kontraktów zakończą się w drugiej połowie 2010 r.