Umowa „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gaszowice”, jest częścią jednego z większych w Polsce projektu budowy systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku, w ramach którego powstanie ponad 540 km kanalizacji sanitarnej oraz 68 przepompowni ścieków. Cały projekt obejmuje swoim zasięgiem 17 dzielnic Rybnika oraz dwie sąsiednie gminy Gaszowice i Jejkowice.

W związku z ponadlokalnym charakterem projektu, miasto Rybnik oraz gminy Gaszowice i Jejkowice w 2002 roku zawarły porozumienie komunalne, w którym określono zasady realizacji projektu, jego finansowania oraz rozliczania kosztów. Porozumienie to oraz zakres zrealizowanej inwestycji jest dobrym przykładem owocnej współpracy samorządowej, mającej na celu wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej.