Samorząd wystąpił o grant do Ekofunduszu, gdy okazało się, że dofinansowanie z Unii Europejskiej będzie wynosić 50, a nie jak wcześniej zakładano 85 proc. Projekty przygotowane przez gminę, dotyczące ochrony środowiska, dróg, ochrony zdrowia i inicjatyw lokalnych na lata 2007-2013 opiewały na kwotę ok. 100 mln zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego przypadnie jej 10 razy mniej około 2,55 mln euro.

Modernizacja oczyszczalni w Swornegaciach jest priorytetową inwestycją na najbliższe lata, wójt chciał początkowo na ten cel przeznaczyć aż 2 mln euro z przyznanej kwoty. Okazało się jednak, że kasa z Unii Europejskiej może stanowić tylko połowę wartości tego zadania. Tyle samo można pozyskać z warszawskiego Ekofunduszu, a pieniądze z RPO przeznaczyć na inne cele - wyjaśnia wójt Zbigniew Szczepański.

Koszt inwestycji opiewa na niecałe 10 mln zł. 40 procent wartości inwestycji gmina chce zrealizować z pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 10 proc. to wkład własny gminy.