Malownicze kurorty wypoczynkowe Beskidu Śląskiego cieszą się coraz większą popularnością. W efekcie ludzie coraz chętniej przeprowadzają się na Śląsk Cieszyński. Mieszkańców przybywa też w Cieszynie. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie wielu inwestycji umożliwiających budowanie nowych mieszkań i domów jednorodzinnych dla osób z zewnątrz. Aby nowe lokale mogły powstawać, miasta muszą mieć kanalizację oraz wodociągi, aby nie dochodziło do przypadków degradacji środowiska naturalnego na niczym jeszcze nie zanieczyszczonych terenach. Ludzie, którzy dopiero co się przeprowadzili są zdania, że takie inwestycje są koniecznością.

Sieć kanalizacyjna oraz wodociągi muszą powstać jak najszybciej, aby zmusić mieszkańców do dbałości o swoje najbliższe otoczenie, które póki co pod kątem ekologicznym i krajobrazowym jeszcze jest dziewicze. Samorządy tego powiatu również doskonale zdają sobie sprawę z tego, że tego typu inwestycje są priorytetowe.

Pierwszym z trzech etapów zadania będzie budowa sieci kanalizacyjnej w Kalembicach, czyli części miasta przylegającej z dwóch stron do ulicy Katowickiej - tłumaczy Włodzimierz Cybulski, wiceburmistrz Cieszyna. Władze miasta bardzo liczyły na zewnętrzne fundusze na ten cel. Jednak nie wiadomo, kiedy uzyskają odpowiedź, czy otrzymają wsparcie finansowe, dlatego niezależnie od tego postanowiły rozpocząć zadanie ze środków budżetowych gminy.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie około 5 milionów złotych i obejmuje wykonanie ponad 10 kilometrowej sieci kanalizacyjnej - dodaje Cybulski. Przetarg na inwestycję został ogłoszony w połowie kwietnia, a procedura wyłaniania wykonawcy potrwa około dwóch miesięcy. O ile wszystko pójdzie zgonie z planem, prace mogą ruszyć już w sierpniu tego roku, a ich ukończenie byłoby wówczas możliwe końcem 2009 roku. Jeśli miasto otrzyma dotację na inwestycję rozłożoną na kilka lat i wartą ponad 150 milionów złotych, a może liczyć nawet na 90 milionów złotych z zewnętrznego wsparcia, wówczas środki będą mogły zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych na to zadanie.

Ustroń też potraktował ten temat poważnie i zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dużą pożyczkę na kanalizację w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. Na drugą połowę tego roku są przewidziane do realizacji cztery zadania w tym zakresie. Na ten cel zostały zabezpieczone już pewne środki budżetowe, a teraz oczekują na decyzję w sprawie otrzymania pożyczki z WFOŚ, która w znacznej części może zostać umarzana, gdy inwestycja przebiega bez zarzutów - zapewnia Andrzej Siemiński, naczelnik Wydziału Inwestycji ustrońskiego magistratu.

Również samorząd Wisły podobnie jak sąsiedzkie miasta, czyni zabiegi o znalezienie zewnętrznych funduszy na skanalizowanie swojego terenu. Inwestycje związane z budową nie tylko kanalizacji, ale tez wodociągów ruszyły już w ubiegłym roku. Obecnie planowana jest kontynuacja prac na osiedlu Kleszczonka w Wiśle.