Zakończona budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Chwałowice jest częścią Projektu ISPA/FS2001/PL/16/P/PE/025 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku", w ramach którego ma powstać ponad 540 km kanalizacji sanitarnej oraz 68 przepompowni ścieków. Projekt swoim zasięgiem obejmuje 17 dzielnic Rybnika oraz dwie sąsiednie gminy Gaszowice i Jejkowice.

Umowa na budowę kanalizacji w Chwałowicach została zawarta 14 września 2006 r. Z kolei 5 października 2006 r. odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy, a 9 października2006 r. rozpoczęto roboty. W trakcie 18 miesięcy prowadzenia robót wybudowano 4 przepompownie ścieków oraz prawie 29 km kanalizacji sanitarnej, w tym:
- 27,2 km kanalizacji grawitacyjnej;
- 1,7 km kanalizacji tłocznej.

Kontrakt został rozliczony na kwotę netto 7,9 mln euro, w tym 4,6 mln euro pozyskano z Funduszu Spójności. Wybudowana sieć umożliwi podłączenie do kanalizacji 195 nowych posesji oraz przepięcie do powstałej sieci 492 posesji, z których ścieki były dotychczas odprowadzane na lokalną oczyszczalnię ścieków w Chwałowicach. Nowa kanalizacja zostanie przekazana do eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Rybniku