W ramach projektu dotyczącego uporządkowania gospodarki ściekami w gminie trzeba wybudować wiele kilometrów sieci kanalizacyjnej w całej gminie. Obecnie najlepsza sytuacja pod względem kanalizacji jest w Kłobucku. Znacznie gorzej natomiast wygląda na wsiach wchodzących w skład gminy. W tym roku samorząd przystąpi do opracowania szczegółowego projektu.